Vahdon takametsissä vaikuttavinta se, millä teholla kaikki liikenevä raha on irrotettu maaperästä. Metsät on hakattu. Hakkutähteet ja kannot on kerätty biopolttoaineeksi. Soilta ja moreenimaista on irtain aines kerätty talteen ja kuljetettu pois parempaan käyttöön. Jäljelle jääneet kuopata ovat täyttyneet vedellä ja rannoille on pystytetty kesämökkejä. Voisiko maataan enää tehokkaammin muuttaa rahaksi?