marraskuu 2008

Vahdon takametsiä

Vahdon takametsissä vaikuttavinta se, millä teholla kaikki liikenevä raha on irrotettu maaperästä. Metsät on hakattu. Hakkutähteet ja kannot on kerätty biopolttoaineeksi. Soilta ja moreenimaista on irtain aines kerätty…