Venäjällä retkeilyn yksi ongelmista on saada tarpeeksi tarkkoja karttoja suunnistusta varten. Viranomaiskäyttöä varten Venäjällä on olemassa tarkkoja 1:50 000 maastokarttoja, mutta niiden hankkiminen on vaikeaa. En ainakaan ole löytänyt niitä mistään, mutta esimerkiksi Paanajärven kansallispuiston johtajan seinällä oli yksi. Huhut kertoivat, että niiden hallussapito siviileiltä olisi kielletty. Suuripiirteisiä 1:100 000 karttoja sen sijaan on jopa netistä helposti löydettävissä. Käytännön suunnistukseen nämä ovat kuitenkin kovin suurpiirteisiä.

Netistä löydetty 1:100 000 kartta Venehjärven kylän ympäristöstä.

Näitä karttoja tarkemmaksi osoittautuivat satelliittikuvat, joiden tulkitseminen ainakin kanootista käsin osoittautui ehkä yllättävänkin helpoksi. Satelliittikuvat otin Keyhole:n palvelusta, joka nykyään tunnetaan paremmin Google Earth -nimellä. Kahden viikon kokeiluversio salli kuvien tulostamisen korkeresoluutioisena, joten käytin sitä tuottamaan aineistoni. Google Earth -palvelussa kuvia monella resoluutiolla. Suurin osa käyttämistäni alueista osui alueelle, missä resoluutio oli kohtuullinen. Joissakin hyvin harvoista paikoista oli käytössä hyvin korkeresoluutioinen kuva, jossa jopa yksittäiset puut olivat erotettavissa.

Satelliittikuvaa samalta alueelta. Punaiset pisteet ovat kohteitani.

Saadakseni yhden suuren satelliittikuvan koostin sen lukuisista kuvista, jotka tulostin 20 000 jalan korkeudelta olevasta näkymästä pdf-tiedostoiksi. Tärkeää oli se, että 3-ulotteisuus oli pois käytöstä, jotta kuvat sai saumattomasti liitettyä toisiinsa. Näin tulostin esim. Vienankarjalasta 78 kuvaa ja tämän jälkeen liitin ne Photosopissa toisiinsa, jolloin sain melko kattavan kuvan alueesta, jolla suunnittelimme liikkua. Halusin kuvani mittakaavaan, joten otin Google Earthista kahden pisteen välisen etäisyyden ja muutin Photosopissa kuvani koon sellaiseksi, että mittakaavaksi tuli tasan 1:50 000. Lopuksi jaoin kuvani kahtia ja tulostin kaksipuoleiselle A3 koon paperille ja laminoin, jolloin käytössäni oli vedenpitävä satelliittikuva pidettäväksi kajakin kannella.

Satelliittikuvan tulkinta osoittautui melko helpoksi. Noin halkaisijaltaan parikymmenmetriset ja sitä suuremmat kohteet olivat erotettavissa kartasta. Vesi näkyi selvästi mustana. Satelliittikuva oli otettu korkeamman veden aikaan, joten sai varautua siihen, että joet ja salmet olivat kapeampia kuin kuvassa, mutta muuten rantaviiva oli hyvin selvästi tulkittavissa. Kuohuvat kosket näkyivät kuvassa valkoisina, pieniä koskia ei kartasta pystynyt erottamaan.

Yksityiskohta satelliittikuvasta.

Metsä kuvassa oli vihreätä. Niityt ja pellot vaalean kellanvihreitä, kuten myös hiekkakuopatkin. Kerran erehdyinkin luulemaan kuvassa hiekkakuoppaa niityksi. Suot näkyvät kuvassa syanin ja ruskean eri sävyinä. Rakennukset näkyvät rusehtavina tai harmaina, kuvan resoluutio on vaan turhan pieni siihen että niiden tulkitseminen on selvää. On etukäteen vaikeaa tulkita kuvasta yksittäisiä rakennuksia, mutta paikanpäällä kyllä pystyin autoilemaan Kalevalan kylässä satelliittikuvan perusteella.

Google Earth –palvelussa merialueet on sumennettu häiritsevästi, joten Vienanmerellä jouduin turvautumaan toiseen palveluun eli Nasan epäkaupalliseen satelliittikuvapalveluun nimeltä World Wind. Tämä palvelu ei yleensä ole yhtä tarkka kuin Google, mutta tällä alueella se osoittautui selvästi paremmaksi. Se on myös hieman hitaampi käyttää. Nyt myös kuvien tulostaminen ei ollut mahdollista, joten jouduin siirtämään kuvat print screen –komennolla Photosoppiin. Käytännön suunnistus onnistui myös tällä kuvalla.

Kuvan väritys on hieman erilainen. Nyt matala vuorovesiranta, joka laskuveden aikaan on kuivilla (vasen alanurkka) näkyy tummanruskeana. Avokallioit, joita alueella oli paljon näkyvät vaalean harmaina.